Privacyverklaring


Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De B.V. SDK Installatie en Onderhoud, gevestigd te (5701 SN) Helmond aan Noordende 27 a en vertegenwoordigd door Wendy Maas,

Artikel 2. Persoonsgegevens
SDK verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Uitvoerende werkzaamheden in opdracht van onze opdrachtgevers;
 • Het voeren van een correct (personeels)administratie;
 • Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

SDK verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: Toestemming van betrokkene(n) en uitvoering overeenkomst. 

Artikel 5. Bewaartermijn
SDK zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar;
 • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
 • telefonisch contact: twee jaar;
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt SDK zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 6. Beveiliging
SDK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij SDK (Wendy Maas). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook  een afspraak bij SDK (Wendy Maas) te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen
SDK kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd

Aldus opgemaakt te Helmond op 12 juni 2018

SDK Installatie en Onderhoud B.V.
Vertegenwoordigd door Wendy Maas

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacyverklaring.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacyverklaring


 
VCA
Techniek Nederland